Free Online T-shirt Designer, Free online Cutomade Designer

T-shirt Designer

Ini adalah posting kali pertama semenjak siap versi web yang baru ini, dalam versi yang baru ini banyak service yang kami diketengahkan.

  • Seller Multi vendor
  • T-shirt Designer
  • Create design dan publish dalam shop
  • Custom made designer
  • Semua categori untuk printing
  • Ada banyak lagi service yang kami berikan

Matlamat kami adalah untuk menyatukan semua peniaga-peniaga printing, sama ada dalam categori T-shirt mahupun dalam categori Offset printing dan haruslah bersesuian dengan kehendak pelanggan.

Registration Seller

Anda boleh menjual apa sahaja dalam categori printing ianya sangat mudah, untuk permulaan promosi pembukaan kami memberi secara percuma untuk anda menjual disini. Anda haruslah serius dalam perniagaan printing

Documen yang diperlukan

1. Kad Pengenalan / Passport

2. Pendaftaran Syarikat

3. Utiliti Bil

Anda boleh submit di dalam seller dashboard.

Pengurusan Printing

Jika anda mempunyayi Kilang atau tempat printing sendiri maka setiap order yang melibatkan printing adalah anda sendiri yang buat

Jika anda tidak mempuanyanyi kilang atau tempat printing sendiri maka setiap order yang melibatkan printing boleh sub kepada pihak Myprinting2u.

Transaksi Pelanggan

Setiap belian daripada pelanggan pihak kami akan memastikan terlebih dahulu design dan stock, jika semuanya mengukut terma dan syarat kepada pelanggan barula pihak admin meminta pelanggan untuk membuat pembayaran kepada pihak syarikat Myprinting2u. Kemudian pihak syarikat akan terus membayar melalui online banking kepad pihak seller dengan 2 attachment payment slip dan detail order pelanggan, sebenarnya pihak seller semua detail pelanggan boleh dapat secara automatik bila customer order, cuma design sahaja yang pihak seller tidak dapat.

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%